Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Statut Przedszkola

        Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej.

Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola.

        Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania

się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

files/STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 32 "BAJKOWE MIASTECZKO" Z DNIA 15.11.2017 R.doc

 

Koncepcja Rozwoju Przedszkola

To opis kluczowych obszarów działania przedszkola, w których przedszkole chce wprowadzać zmiany

z myślą o podniesieniu efektów kształcenia, strategie wdrażania tych zmian oraz określenie tego, co ma

być ich rezultatem.

files/OGÓLNA-KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA-SAMORZĄDOWEGO-NR-32-W-BIAYMSTOKU.pdf

 

Program Wychowawczy 

Konieczność opracowania i realizowania programu wychowawczego przedszkola wynika nie tylko

z przepisów prawa oświatowego, ale również z potrzeby przygotowania dziecka do uczestnictwa w życiu

społecznym.

            Przedszkole nie stanowi jedynego kręgu oddziaływań wychowawczych, aktywnie współdziała

z rodzicami dziecka, ponieważ to rodzice są współodpowiedni za proces wychowawczy i powinni akceptować

koncepcję wychowawczą przedszkola.

            Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą

się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania.

Podlega on również monitorowaniu, czyli systematycznej i rozciągniętej w czasie obserwacji sposobów

realizacji przyjętych w programie celów i zadań wychowawczych. Zadanie to należy do dyrektora przedszkola,

nauczycieli i rodziców.

files/PROGRAM-WYCHOWAWCZY--PS-32.pdf

 

Regulamin Organizowanych Wycieczek

        Organizacja wycieczek w każdej placówce edukacyjnej podlega ścisłym przepisom prawnym,

które określają i regulują wiele wytycznych dotyczącym organizacji, przebiegu i wszelkich wymogów

formalnych związanych z wycieczkami.

        Ze względu na różnorodność form i rodzajów wycieczek, czasu trwania i charakteru najlepiej jest,

gdy przedszkole ma opracowany regulamin wycieczek dostosowany do potrzeb placówki. Regulamin

powinien zawierać przede wszystkim zasady ich organizacji (najlepiej na poszczególnych etapach organizacji),

przepisy BHP dotyczące wymagań i obowiązków kierownika, opiekunów, a także ustalenia co do liczby

opiekunów, zasad zachowania uczestników w różnych sytuacjach (m.in. w czasie przejazdów, podczas

zwiedzania) oraz kwestie dotyczące wyposażenia lub dodatkowego przygotowania uczestników do wycieczki.

files/REGULAMIN--ORGANIZOWANYCH--WYCIECZEK.pdf

 

Tutaj będziemy zamieszczać odnośniki do polecanych przez nas stron www. Znajdą tu Państwo ciekawe

propozycje dla swoich dzieci, które są w pełni bezpieczne, darmowe oraz wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

 

www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej 

www.kuratorium.bialystok.plKuratorium Oświaty w Białysmtoku

www.bialystok.pl - Oficjalny Portal Miasta (Urząd Miejski)

www.poradnia.bialystok.plPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białysmtoku

www.ppp2.eu.pl - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białysmtoku

www.paddington.pl
Portal do nauki języka angielskiego

www.kula.gov.pl - Portal stworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.necio.pl - Portal o bezpiecznym korzystaniu z Internetu

www.mapapremier.gov.pl - Portal "Obrazkowy przewodnik po Polsce"

www.czasdzieci.pl - Portal informacyjno - rozrywkowy

www.blizejprzedszkola.pl Czasopismo o przedszkolu 

www.miastodzieci.plPortal informacyjno rozrywkowy 

www.dziecionline.pl 
Bajki, wierszyki, gry, kolorowanki 

www.zyraffa.plCiekawe quizy i krzyżówki dla dzieci 6-letnich i starszych 

www.dzieci.wp.plNauka liter, cyfr, minisłowniczki

www.matematykadladzieci.plŁatwa nauka matematyki

www.tik-tak.pl- Portal dla całej rodziny

www.kociaki-dzieciaki.plStrona dla dzieci informujaca jak opiekwać się i żyć ze zwierzętami

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka, uwzględnienia zasady ochrony

zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi

dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego

dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

Podkategorie