Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

DRODZY  RODZICE!

Od dnia 24.02.2021r. (środa) do 05.03.2021r. godz. 15.00r. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski i oświadczenia o przyjęcia dziecka do przedszkola można:

  1. wydrukowane, pobrać w przedszkolu – przy głównym wejściu do przedszkola od ul. Pułaskiego;
  2. pobrać ze strony internetowej przedszkola https://www.bajkowemiasteczko.bialystok.pl/
  3. pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
  4. wypełnić w formie elektronicznej na stronie bialystok.formico.pl

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami i zaświadczeniami należy w wersji papierowej dostarczyć do placówki pierwszego wyboru – wrzucić do urny znajdującej się przy głównym wejściu od ul. Pułaskiego.

UWAGA!  Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 85 66 33 445.

Serdecznie zapraszamy 

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjecie do przedszkola oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oswiadczenie o zatrudnieniu nauce w trybie stacjonarnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego prowadzeniu pozaralicznej dzialalnosci gospodarczej

Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata

Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oswiadczenie o rodzenstwie

Oswiadczenie o niepelnosprawnosci

Oswiadczenie o pieczy zastepczej

 

 

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice, zbliża się termin rekrutacji do placówek oświatowych w Białymstoku.

Prosimy wszystkich Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację w naszej placówce o podpisanie "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" do 17.02.2021r. (środa).

Deklaracje znajdują się przy każdych z drzwi wejściowych do budynku.

Wypełniony dokument obowiązkowo proszę wrzucić do urny przy głównym

wejściu od ul. Pułaskiego.

Prosimy o nieprzekazywanie deklaracji pracownikom przedszkola.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo w linku poniżej.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0"

Statut Przedszkola

        Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej. Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola. Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

Tutaj będziemy zamieszczać odnośniki do polecanych przez nas stron www. Znajdą tu Państwo ciekawe

propozycje dla swoich dzieci, które są w pełni bezpieczne, darmowe oraz wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

 

www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej 

www.kuratorium.bialystok.plKuratorium Oświaty w Białysmtoku

www.bialystok.pl - Oficjalny Portal Miasta (Urząd Miejski)

www.poradnia.bialystok.plPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białysmtoku

http://ppp2.eu/?link:index - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białysmtoku

9Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka, uwzględnienia zasady ochrony

zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi

dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego

dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

Podkategorie