Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

ZAPRASZAMY

przyszłego przedszkolaka

wraz z rodzicami

na zabawy w sali przedszkolnej.

29.08.2019r. (czwartek)

godz. 10.00 – 12.00

30.08.2019r. (piątek)

   godz. 10.00 – 12.00

                                                                                                                            

NA SPOTKANIE PROSIMY  PRZYNIEŚĆ:

  • POŚCIEL PRZEDSZKOLAKA (podpisana i w podpisanym worku),
  • PIŻAMA (podpisana),
  • KAPCIE (podpisane),
  • 2 OPAKOWANIA CHUSTECZEK WYCIĄGANYCH,
  • 2 ROLKI RĘCZNIKA PAPIEROWEGO.

 

(w/w rzeczy można przynieść 2 września, pościel przedszkolaka i piżama dotyczy grupy śpiącej)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli i odzdziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021:

 

 

Informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych

przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021

będzie trwała od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

do godz. 15.00.

 

 

termin w postępowaniu uzupełniającym:

- od 1 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

 

Szczegółowe informacje, jak i pliki do pobrania dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Statut Przedszkola

        Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej.

Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola.

        Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania

się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" z dn. 14.02.2019 r.

Tutaj będziemy zamieszczać odnośniki do polecanych przez nas stron www. Znajdą tu Państwo ciekawe

propozycje dla swoich dzieci, które są w pełni bezpieczne, darmowe oraz wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

 

www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej 

www.kuratorium.bialystok.plKuratorium Oświaty w Białysmtoku

www.bialystok.pl - Oficjalny Portal Miasta (Urząd Miejski)

www.poradnia.bialystok.plPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białysmtoku

http://ppp2.eu/?link:index - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białysmtoku

WRZESIEŃ:

  • "Dzień kropki" - akcja przedszkolna

           Organizatorzy: Ewelina D., Ania K., Wiktoria W., Ewa T.

  • „Dzień Przedszkolaka - z ekologią za pan brat” - impreza przedszkolna.

          Organizatorzy: Izabella B., Barbara H, Barbara O., Edyta Ś.

  • „Sprzątanie świata” – akcja charytatywna (gr. V, VI, VII, IX).

          Organizatorzy: Walentyna W.

  • "Dzień języków" - akcja przedszkona.

           Organizatorzy: Sylwia C., Justyna Ł.P.

9Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka, uwzględnienia zasady ochrony

zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi

dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego

dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

Podkategorie