Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

DRODZY  RODZICE!

 Od dnia 24.02.2022r. do 10.03.2022r.  do godz.15:00

        rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

 

 Wnioski i oświadczenia o przyjęcia dziecka do przedszkola można :

1. wydrukowane, pobrać w przedszkolu – przy głównym wejściu do przedszkola od ul. Pułaskiego;

2. pobrać ze strony internetowej: www.bialystok.pl

3. wypełnić w formie elektronicznej na stronie: bialystok.formico.pl

 

 

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice, zbliża się termin rekrutacji do placówek oświatowych w Białymstoku.

Prosimy wszystkich Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację w naszej placówce o podpisanie

"Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" do 16.02.2022r. (środa).

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Wypełniony dokument proszę przekazać do oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo w linku poniżej.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0"

 

 

Statut Przedszkola

        Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej. Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola. Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

            Biblioteka jest jedną z form realizacji programu "Mały czytelnik". Założycielkami były nauczycielki: Krystyna Grochulska i Ewa Sobotko.  Obecnie prowadzą ją Marta Jankowska, Wioleta Kozakiewicz, Ewa Sobotko oraz Wiktoria Woźniewska. Pragniemy wspomagać rodziców w rozwijaniu dzieci w sferze emocjonalnej oraz umysłowej.

Tutaj będziemy zamieszczać odnośniki do polecanych przez nas stron www. Znajdą tu Państwo ciekawe

propozycje dla swoich dzieci, które są w pełni bezpieczne, darmowe oraz wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

 

www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej 

www.kuratorium.bialystok.plKuratorium Oświaty w Białysmtoku

www.bialystok.pl - Oficjalny Portal Miasta (Urząd Miejski)

www.poradnia.bialystok.plPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białysmtoku

http://ppp2.eu/?link:index - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białysmtoku

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka, uwzględnienia zasady ochrony

zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi

dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego

dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

Podkategorie