Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Szanowni Rodzice!

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą  o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. Niniejszym informujemy, że  w obecnym roku szkolnym opłata roczna na Radę Rodziców wynosi

90 zł na I dziecko i 45 zł na II dziecko.

Składkę należy wpłacić na konto Rady Rodziców.

Podlasko  - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

 36 8099 0004 0016 0658 2000 0010

Dziękujemy

 

            Innowacja pedagogiczna „Maluch czyta” realizowana była w latach 2018 – 2021 w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

     Głównym założeniem programu było umożliwienie dzieciom 3-4 letnim dobrowolnego i częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

     Do projektu przystąpiło 5 grup. Każda z nich miała założoną kartę czytelniczą i na nią wypożyczano książki, które dzieci czytały w domu z rodzicami. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID 19, forma realizacji uległa zmianie. Realizatorki innowacji zaczęły cyklicznie (raz w miesiącu) nagrywać i udostępniać na stronie internetowej słuchowiska bajek i opowiadań. W ten sposób dzieci nadal mogły korzystać z zasobów biblioteki, tym razem
w formie online.

     Na zakończenie projektu przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „”Bajkowe Miasteczko – ilustracja do ulubionego słuchowiska” pod honorowym patronatem Książnicy Podlaskiej. Na konkurs wpłynęło 25 prac. Każda z nich została oceniona przez jury w składzie:
Dyr. Marzena Tekień, wicedyr. Ewa Tawrel, Irena Radwańska, Edyta Świzik – Czajkowska i nagrodzona.Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców.

    Ewaluacją innowacji było przeprowadzenie ankiety online wśród rodziców, w której pytano o zapotrzebowaniei odbiór słuchowisk przez dzieci.

     Reasumując, stwierdzamy, iż zamierzone cele zostały zrealizowane. Dzieci pogłębiły motywację do korzystania z literatury, zachęcając rodziców do wspólnego spędzania czasu na czytaniu książek. Dzięki nagraniom mogły na chwilę przenieść się z bohaterami w świat wyobraźni, co rozwijało w nich dziecięcą wrażliwość na piękno literatury.

Realizatorki innowacji:
Marta Jankowska,
Wioleta Anna Kozakiewicz,
Ewa Sobotko,
WIktoria Woźniewska

                                                                   Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż dnia 09.09.2021r. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie dla Rodziców nowo przyjętych do naszego przedszkola dzieci. Na ogólne spotkanie z Dyrekcją zapraszamy do dużej sali widowiskowej w nowym skrzydle.

Zebrania Nauczycielek z Rodzicami z poszczególnych grup odbędą się 09.09.2021r. o godz. 17.00 w oddziałach. 

Zebranie w oddziale VI zaplanowane jest na 15.09.2021r. (środa) na godz. 17.00.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa!!!

Dyrekcja i Nauczycielki

Drodzy Rodzice!

Witamy serdecznie w przededniu nowego roku szkolnego 2021/2022

Od dnia 1 września 2021r. białostockie przedszkola, w dalszym ciągu będą pracowały zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 19 listopada 2020r.

Na terenie przedszkola Rodziców obowiązuje maseczka zakrywająca usta i nos, bezwzględna dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Od 01.09.2021r otwarte będą oba wejścia do przedszkola.

Od 01.09.2021r do dnia 17.09.2021r. (piątek) włącznie dopuszcza się możliwość odprowadzania
i odbierania dzieci bezpośrednio z sal poszczególnych oddziałów przez jednego rodzica.

 ( Wyjątek stanowią rodzice dzieci 3- letnich, odprowadzają i odbierają dzieci do 31.12.2021r.)

Zgodnie z procedurą dzieci przyjmowane będą tylko w godz. 6:00- 8:30. Po tej godzinie przedszkole będzie zamknięte. Odbiór dzieci w godz. 14:30- 17:30.

 W ciągu dnia drzwi przedszkola nie będą otwierane.

W wyjątkowych sytuacjach można upoważnić osoby pełnoletnie, zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, do odbierania dziecka. W tym celu prosimy o wypełnienie „Upoważnienia do odbioru dziecka”.

Wszystkie dotychczas złożone upoważnienia do odbioru dziecka tracą ważność.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Codziennie wykonujemy tysiące najróżniejszych czynności. Jest to możliwe dzięki wielu czynnikom. Duże znaczenie odgrywają tu rozwój umysłowy, stopień sprawności ruchowej, precyzji ruchów i gestów oraz kondycja emocjonalna. Wszystko to pozwala nam na samodzielność … Nasuwa się pytanie: Dlaczego samodzielność jest tak niedoceniana? Dlaczego ten obszar rozwoju jest często niesłusznie pomijany?

Owszem, nauka samodzielności nie jest łatwa. Jest to proces, który trwa wiele lat. Wymaga wysiłku, poświęceń, czasu i cierpliwości, a efekty nie zawsze zadowalają dorosłych. Mimo to warto podjąć się tego zadania, gdyż korzyści znacznie przewyższają nakłady pracy.

Doświadczenia dziecka, kiedy ono chwyta, przewraca, buduje, rozkłada, składa, dokłada, zabiera, itd. stanowią podstawę poczucia kompetencji i pozytywnej samooceny. Kiedy rodzice zachęcają dziecko do samodzielnego wykonania jakiegoś zadania, kładą podwaliny pod dobrą samoocenę w przyszłości. Gdy dziecko zmaga się z czymś i odniesie sukces, w jego oczach pojawia się błysk radości. Zdaje sobie sprawę z tego, że walczyło o coś i samo poradziło sobie z zadaniem. Oczekiwania rodziców i ich wcześniejsze doświadczenia zdecydują o tym, czy pozwolą dziecku eksperymentować, odczuwać frustrację, uczyć się na błędach i samodzielnie poradzić sobie z czymś. Bez tej równowagi pomiędzy samodzielnością a zachęcaniem u dziecka może się pojawić bierna uległość, oczekiwanie porażki i uzależnienie od przesadnych pochwał. Musi ono rozwijać samodzielność, aby pojawiło się poczucie kompetencji.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem SAMODZIELNOŚĆ – DLACZEGO JEST TAK WAŻNA? Zamieszczonego w zakładce: Dla rodziców - artykuły. Należy pamiętać, że działania podjęte na wczesnym etapie rozwoju dziecka zaprocentują w przyszłości.

mgr Anna Zalesko

pedagog specjalny