Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Program Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” 

jest programem ogólnopolskim finansowanym przez Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzonym przez

Narodowe Forum Muzyki. Kuratorem Programu Akademia

Chóralna „Śpiewająca Polska” regionu Białystok jest dr hab. Anna Olszewska. 

        

        Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie

śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży. W regionie Białystok działa w nim 17 chórów:

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnajalnych, są to zespoły

białostockie, oraz z Grajewa, Ełku, Suwałk i Wydmin. 

 

        W naszym przedszkolu od kilku lat istnieje chór prowadzony przez Panią Sylwię Wojciechowską, w którym

śpiewają dzieci 5,6-letnie. Należy on do programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”, tym samym jest

nominowany do nagrody Koryfeusza Muzyki Polskiej 2018.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przesłanym listem i gratulacjami: files/List_-_Koryfeusze.pdf