Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

W dniu 9. 11. 2018r w naszym przedszkolu świętowaliśmy

setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na początek przedszkolacy uczestniczyli w uroczystym

apelu na którym mieliśmy dużo gości. Piękną pieśnią o wolności

powitała nas  Pani Sylwia Wojciechowska nauczyciel chóru.

Kolejnymi gośćmi byli Skauci ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” z Federacji Skautingu

Europejskiego, którzy przybliżyli nam historię skautingu, opowiadali o wolności i niewoli naszego kraju

jak i wspólnie z dziećmi śpiewali znane pieśni patriotyczne. Na zakończenie apelu powitaliśmy żołnierzy

z Pułku Piechoty w Białymstoku, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy, odprawili musztrę a na zakończenie

razem z nami odśpiewali Rotę.

            Druga część uroczystych obchodów odbyła się przed budynkiem przedszkola, gdzie jednocząc się

z innymi placówkami w naszym mieście o godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy hymn narodowy a na znak wolności

wypuściliśmy w niebo 100 balonów biało – czerwonych. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

            W naszej placówce 100 - lecie Odzyskania Niepodległości obchodzimy cały rok uczestnicząc w różnego

rodzaju przedsięwzięciach takich jak: „Dzień przedszkolaka Patrioty  i Polaka”, „Wiersze poetów Polskich”

– konkurs recytatorski „Razem z Mamą i Tatą”, „Mały przedszkolak – patriota i Polak”- miejski konkurs malarski.

             W trakcie codziennych zajęć w przedszkolu również kształtujemy w dzieciach poczucie przynależności

do naszego kraju, wskazując wartości patriotyczne, dbając o to by czuły się częścią narodu, znały symbole

narodowe, kochały i szanowały swoją ojczyznę i czuły się w niej bezpiecznie.