Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Drodzy Rodzice!

Witamy serdecznie w przededniu nowego roku szkolnego 2020/2021.

Od dnia 1 września 2020r. białostockie przedszkola, w dalszym ciągu będą pracowały w reżimie sanitarnym ze względu na pandemię COVID-19.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Bardzo wnikliwe zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku

PROCEDURA_BEZPIECZEŃSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID_01.09.2020r_pdf

Wnikliwe zapoznanie się z „Procedurą na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia”

PROCEDURA_NA_WYPADEK_STWIERDZENIA_PODEJRZENIA_ZAKAŻENIA. pdf

Dokładne wypełnienie „Oświadczenie Rodzica”. Proszę pamiętać o podpisaniu klauzuli informacyjnej RODO

OŚWIADCZENIE_RODZICA W ORESIE PANDEMII COVID – 19”.pdf

Podpisane przez rodziców w/w oświadczenie należy przynieść w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentów w domu, dokumenty będą dostępne w grupie.

Niedostarczenie oświadczenia w  terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Na terenie przedszkola Rodziców obowiązuje maseczka, rękawiczki (w przypadku braku rękawiczek bezwzględna dezynfekcja rąk) oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Od 01.09.2020r otwarte będą oba wejścia do przedszkola.

Od 01.09.2020r do dnia 11.09.2020r. (piątek) włącznie dopuszcza się możliwość wchodzenia jednego rodzica z dzieckiem/dziećmi do przedszkola.

Od 14.09.2020r. (poniedziałek) do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren placówki. Rodzice odprowadzają dzieci tylko do wejścia do przedszkola.

Zgodnie z procedurą dzieci przyjmowane będą tylko w godz. 6:00- 8:30. Po tej godzinie przedszkole będzie zamknięte. Odbiór dzieci w godz. 14:30- 17:30. W ciągu dnia drzwi przedszkola nie będą otwierane.

W wyjątkowych sytuacjach można upoważnić jedną osobę pełnoletnią, zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, do odbierania dziecka. W tym celu prosimy o wypełnienie „Upoważnienia do odbioru dziecka”.

Wszystkie dotychczas złożone upoważnienia do odbioru dziecka tracą ważność.

UPOWAŻNIENIE_DO_ODBIORU_DZIECKA_pdf

Wskazane jest by dziecko przebywało w przedszkolu tylko w godzinach pracy oddziału zgodnie z arkuszem organizacji w celu uniknięcia konieczności przebywania w oddziałach łączonych.

Godziny pracy oddziałów

Oddział I   6.00 – 16.00

Oddział II   6.30 – 16.30

Oddział III   7.00 – 17.00

Oddział IV   6.00 – 16.00

Oddział V   7.30 – 17.30

Oddział VI   7.00 – 16.00

Oddział VII   7.00 – 16.00

Oddział VIII   7.30 – 17.30

Oddział IX   6.30 – 16.30

Oddział X   7.00 – 16.00

Oddział XI   7.30 – 16.00

Oddział XII   8.00 – 15.30

Informacje o opłatach zostaną Państwu przekazane na zebraniach grupowych. Poniżej znajduje się harmonogram zebrań.

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI GODZ. 16.30

DATA DUŻA  SALA  WIDOWISKOWA W NOWYM BUDYNKU MAŁA  SALA  GIMNASTYCZNA W STARYM BUDYNKU (wejście bramką na plac zabaw)
03.09.2020 CZWARTEK ODDZIAŁ  IX ODDZIAŁ III
04.09.2020    PIĄTEK ODDZIAŁ I ODDZIAŁ  XI
07.09.2020 PONIEDZIAŁEK ODDZIAŁ II ODDZIAŁ IV
08.09.2020    WTOREK ODDZIAŁ V ODDZIAŁ VI
09.09.2020   ŚRODA ODDZIAŁ VIII ODDZIAŁ VII
10.09.2020 CZWARTEK ODDZIAŁ X ODDZIAŁ XII