Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

UWAGA!!!

Od 14.09.2020 (PONIEDZIAŁEK) do 05.10.2020 (PONIEDZIAŁEK)

Dopuszcza się możliwość wejścia na teren porzedszkola jednego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem/dziećmi

z zachowaniem reżimu sanitarnego

(obowiązkowo maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie bezpiecznej odległości).