Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Szanowni  Rodzice!

W związku z ogłoszonymi obostrzeniami w terminie od 29.03.2021r. do 09.04.2021r. placówki przedszkolne będą funkcjonowały w trybie ograniczonym. Do przedszkola uczęszczać mogą
na wniosek rodzica dzieci wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (prosimy o zapoznanie się).

W związku z powyższym rodziców, których dotyczą te przywileje prosimy obowiązkowo, przyprowadzając dziecko do przedszkola w dniu 29.03.2021r. (poniedziałek) dostarczyć wypełniony wniosek. Wnioski są do pobrania poniżej lub dostępne w wersji papierowej przy wejściu do przedszkola. Wypełniony wniosek należy przekazać pracownikom.

 

Wniosek dla dziecka rodziców uprzywilejowanych

Wniosek dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego