Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

DRODZY  RODZICE!

Od dnia 31.05.2021r. (poniedziałek) do 07.06.2021r. do godz. 15.00r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski i oświadczenia o przyjęcia dziecka do przedszkola można:

  1. wydrukowane, pobrać w przedszkolu – przy głównym wejściu do przedszkola od ul. Pułaskiego;
  2. pobrać ze strony internetowej przedszkola https://www.bajkowemiasteczko.bialystok.pl/
  3. pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
  4. wypełnić w formie elektronicznej na stronie bialystok.formico.pl

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami i zaświadczeniami należy w wersji papierowej dostarczyć do placówki pierwszego wyboru – wrzucić do urny znajdującej się przy głównym wejściu od ul. Pułaskiego.

UWAGA!  Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 85 66 33 445.

Serdecznie zapraszamy 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjecie do przedszkola oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie o zatrudnieniu nauce w trybie stacjonarnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego prowadzeniu pozaralicznej dzialalnosci gospodarczej

Oświadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o rodzenstwie

Oświadczenie o niepelnosprawnosci

Oświadczenie o pieczy zastepczej