Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

 

            Innowacja pedagogiczna „Maluch czyta” realizowana była w latach 2018 – 2021 w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

     Głównym założeniem programu było umożliwienie dzieciom 3-4 letnim dobrowolnego i częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

     Do projektu przystąpiło 5 grup. Każda z nich miała założoną kartę czytelniczą i na nią wypożyczano książki, które dzieci czytały w domu z rodzicami. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID 19, forma realizacji uległa zmianie. Realizatorki innowacji zaczęły cyklicznie (raz w miesiącu) nagrywać i udostępniać na stronie internetowej słuchowiska bajek i opowiadań. W ten sposób dzieci nadal mogły korzystać z zasobów biblioteki, tym razem
w formie online.

     Na zakończenie projektu przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „”Bajkowe Miasteczko – ilustracja do ulubionego słuchowiska” pod honorowym patronatem Książnicy Podlaskiej. Na konkurs wpłynęło 25 prac. Każda z nich została oceniona przez jury w składzie:
Dyr. Marzena Tekień, wicedyr. Ewa Tawrel, Irena Radwańska, Edyta Świzik – Czajkowska i nagrodzona.Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców.

    Ewaluacją innowacji było przeprowadzenie ankiety online wśród rodziców, w której pytano o zapotrzebowaniei odbiór słuchowisk przez dzieci.

     Reasumując, stwierdzamy, iż zamierzone cele zostały zrealizowane. Dzieci pogłębiły motywację do korzystania z literatury, zachęcając rodziców do wspólnego spędzania czasu na czytaniu książek. Dzięki nagraniom mogły na chwilę przenieść się z bohaterami w świat wyobraźni, co rozwijało w nich dziecięcą wrażliwość na piękno literatury.

Realizatorki innowacji:
Marta Jankowska,
Wioleta Anna Kozakiewicz,
Ewa Sobotko,
WIktoria Woźniewska