Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Drodzy Rodzice!

Witamy serdecznie w przededniu nowego roku szkolnego 2021/2022

Od dnia 1 września 2021r. białostockie przedszkola, w dalszym ciągu będą pracowały zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 19 listopada 2020r.

Na terenie przedszkola Rodziców obowiązuje maseczka zakrywająca usta i nos, bezwzględna dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Od 01.09.2021r otwarte będą oba wejścia do przedszkola.

Od 01.09.2021r do dnia 17.09.2021r. (piątek) włącznie dopuszcza się możliwość odprowadzania
i odbierania dzieci bezpośrednio z sal poszczególnych oddziałów przez jednego rodzica.

 ( Wyjątek stanowią rodzice dzieci 3- letnich, odprowadzają i odbierają dzieci do 31.12.2021r.)

Zgodnie z procedurą dzieci przyjmowane będą tylko w godz. 6:00- 8:30. Po tej godzinie przedszkole będzie zamknięte. Odbiór dzieci w godz. 14:30- 17:30.

 W ciągu dnia drzwi przedszkola nie będą otwierane.

W wyjątkowych sytuacjach można upoważnić osoby pełnoletnie, zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, do odbierania dziecka. W tym celu prosimy o wypełnienie „Upoważnienia do odbioru dziecka”.

Wszystkie dotychczas złożone upoważnienia do odbioru dziecka tracą ważność.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA