Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

        Dzieci już od swoich najmłodszych chwil odczuwają potrzebę ruchu. Wyrażają ją w różny sposób, jedną z tych form jest taniec. Jest on jedną z najstarszych form sztuki.  Zajęcia taneczne wspomagają wszechstronny rozwój dzieci we wszystkich sferach: społecznej, fizycznej, emocjonalnej. Taniec angażując wszystkie zmysły: słuch, wzrok,dotyk, równowagę wpływa na stymulację integracji sensorycznej – czyli prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory.
Taniec rozwija kreatywność, inwencję twórczą, a także kształtuje pewność siebie, poczucie własnej wartości, rozwija w dziecku poczucie tożsamości narodowej, wrażliwości na kulturę polską i swojego regionu.

        Z tą myślą z inicjatywy p. Walentyny Wądołkowskiej w roku powstało Koło Tańca ludowego, które później przybrało nazwę ”Podlasiaczki z Pułaskiego”. Współprowadzący zajęcia koła ludowego przez lata zmieniali się. Obecnie zajęcia te prowadzą 4 nauczycielki przedszkola: Walentyna Wądołkowska, Ewa Sobotko, Aneta Jakubowska, Magdalena Sokólska. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i trwają 60 minut. Na zajęciach oprócz nauki tańca ludowego z  Podlasia, ludowych tańców narodowych dzieci uczą się  podlaskich pieśni ludowych, ostatnio również białoruskiej pieśni ludowej. Poza nauką tańca i śpiewu program zajęć obejmuje ponadto: zabawy muzyczno – ruchowe, improwizacje ruchowe do muzyki, ćwiczenia inhibitacyjno – incytacyjne, improwizacje ruchowe do muzyki, ćwiczenia odprężające, jak również ćwiczenia rytmiczne, akompaniament na instrumentach perkusyjnych.


        Koło nasze bierze udział w przeglądach tanecznych i muzycznych na terenie naszego miasta. Organizowane są również występy dla rodziców w przedszkolu, podczas dni otwartych w przedszkolu, oraz podczas odbywającego się na początku czerwca Festynu Rodzinnego. Ponadto corocznie zespół występuje w Uniwesyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku., aby choć trochę rozweselić małych pacjentów. Aby występy były jeszcze ciekawsze dzieci występują w specjalnie zaprojektowanych i uszytych strojach wzorowanych na dawny strój podlaski.

        Dobrym duchem naszego zespołu jest p. Grażyna Kuklińska. W czasie przygotowywania pieśni i układów tanecznych często inspirujemy się zbiorem piosenek i tańców pt. „Jestem sobie Podlasianka” oraz „Na Podlasiu byłem”.

        Przesłuchania do naszego koła odbywają się we wrześniu. Odbywają się one w formie zajęć tanecznych uwzględniających ćwiczenia z zakresu koordynacji ruchowej, poczucia rytmu, umiejętności wokalnych.

Wszystkie chętne dzieci serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                                                                                                                                            Opracowała: Magdalena Sokólska