Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

„NA DZIEŃ PRZED PÓJŚCIEM DO SZKOŁY”

        Rewolucją w życiu dziecka, jest pójście do szkoły. To ważne wydarzenie dla jest tak samo ważnie dla dziecka jak i dla rodzica. Pierwsze kroki stawiane z trudem w szkole mają ogromny wpływ na postawę dziecka podczas wszystkich lat edukacji. Zadaniem Rodziców jest przygotować dzieci tak, aby dzięki dobremu startowi były szczęśliwe i spełnione w szkole. Na powodzenie szkolne wpływa wiele czynników, które są ze sobą powiązane. Dziecko przekraczające próg szkolny, powinno posiadać zespół umiejętności przydatnych w szkole, określanych jako dojrzałość szkolna. Polega ona między innymi na tym, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia systematycznej nauki, jest gotowe do wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Ponadto charakteryzuje go dojrzałość fizyczna jak i umysłowa, społeczna i emocjonalna.

JAK RODZIC MOŻE WSPOMÓC DZIECKO?

        Warto zadbać aby nasze dziecko interesowało się nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem i liczeniem. W tym celu możemy wykorzystać obecne na rynku liczne książeczki i gazetki, które poprzez zabawę wykształcają odpowiednie umiejętności. Codzienne czytanie książek z dzieckiem wzbudza nie tylko zainteresowanie nauką ale także pozwala rozwijać umiejętność koncentracji uwagi, niezbędną do przetrwania na lekcji. Warto umożliwić dziecku udział w życiu rodziny, w codziennych czynnościach wykonywanych przez domowników co pozwoli ułatwić funkcjonowanie w klasie i wypełnianie obowiązków. Stworzona przez rodziców rzeczywistość może pomóc w stopniowym wytwarzaniu poczucia obowiązku, systematyczności i odpowiedzialności. Dzięki temu dziecko staje się coraz bardziej samodzielne, co ma potem wielkie znaczenie chociażby podczas przebierania się na lekcję wychowania fizycznego.

        Pójście do szkoły wymaga dojrzałości społecznej obejmującej umiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi a także bycia w grupie. Jako rodzice możemy stworzyć dziecku wiele okazji w wyniku których pomożemy je rozwinąć. Dobrym rozwiązaniem jest wspólna zabawa z dzieckiem, która pozwala przerobić możliwe scenariusze. Dzięki temu nasze dziecko zdobywa doświadczenie, a rodzic ma możliwość wskazania właściwego zachowania. Zapewnienie bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami rozwija umiejętność współżycia. Dziecko w ten sposób zdobywa cenne wiadomości o funkcjonowaniu społecznym i obowiązujących w nich normach.

        Niezwykle ważną umiejętnością, którą powinno mieć nasze dziecko jest dojrzałość emocjonalna. Wyraża się ona w zdolności do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć a także odpowiedniego do wieku panowania nad emocjami. Kontrolowanie ich oraz radzenia sobie z nimi pozwoli wypracować sposoby radzenia sobie ze złością, pominięciem czy skargą.

        Pójście do szkoły jest dla naszego dziecka rzeczą nową i nieznaną. Dziecko ma prawo w takiej sytuacji czuć się niepewnie. Przygotowując je do pierwszej wizyty warto postarać się i zarezerwować czas na bezpośredni kontakt z dzieckiem, na rozmowę, spacery, wspólną zabawę – pozwoli nam to poznać jego obawy wątpliwości czy oczekiwania wobec nowej sytuacji a jednocześnie w dziecku zbuduje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Codzienne wspólne rozmowy i zabawa ma wpływ na rozwijanie u naszego dziecka logicznego myślenia i zapamiętywania, doskonalenie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi, trenowanie spostrzegania istotnych szczegółów, analizowanie i syntetyzowanie.

        Na koniec warto pamiętać o tym, że dbając o prawidłowy stosunek dziecka do szkoły od samego początku unikać należy postaw, które mogą zaszkodzić. Groźbami typu: „W szkole to cię nauczą”, „Poczekaj aż pójdziesz do szkoły…” straszymy nasze dzieci. Budujemy w nich niepotrzebne uczucie lęku, które i bez tego jest olbrzymie. Dlatego nie straszmy dziecka szkołą. Nie wypowiadajmy się lekceważąco na temat szkoły i tego co się w niej dzieje. Nasza postawa kształtuje bowiem spojrzenie dziecka na szkołę, bo to my jesteśmy dla niego autorytetem. Nie lekceważmy także sytuacji, kiedy nasze dziecko się boi momentu pójścia do szkoły. Strach przed nową i nieznaną sytuacją jest rzeczą naturalną. Pomóżmy naszemu dziecku go przetrwać. Rozmawiajmy o nim, a przede wszystkim go zaakceptujmy.

Pamiętajmy, że właściwe przedstawienie nowej sytuacji, którą niewątpliwie jest obowiązek szkolny może wpłynąć na rozbudzenie zainteresowania szkołą i nauką w szkole. Próba spojrzenia na nową sytuację z perspektywy dziecka w znacznym stopniu ułatwi w jej zrozumieniu i pomoże w pokonaniu trudności.