Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola.

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu:

 • zapoznanie z przedszkolem: oglądanie sal, ogródka przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z przyszłym nauczycielem i dziećmi,
 • omówienie planu dnia i przedszkolnych obyczajów
 • ,rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola,
 • opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola,
 • uświadomienie dziecku zalet przedszkola: wielu nowych kolegów, dużo zabawek, poznanie nowych wierszyków i piosenek,
 • wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu maluchowi.

O czym rodzice powinni pamiętać, aby ich działania były skuteczne i stymulujące:

 • cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka,
 • zachować cierpliwość- zachęcić do wykonania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać,
 • być systematycznym i konsekwentnym,
 • NIE przeciągać pożegnania w szatni- pomóż dziecku się rozebrać, pocałuj je i wyjdź,
 • NIE straszyć dziecka przedszkolem,
 • NIE zabierać dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć jeden raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić,
 • NIE wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres,
 • jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z ojcem są mniej bolesne,
 • PAMIĘTAJ! – żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem.

            

            Dziecko powinno być przygotowane stopniowo do roli przedszkolaka, nie róbmy wszystkiego na raz. Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić się z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola. Rodzic nie może przebyć tej drogi rozwojowej za dziecko. Ono samo musi pokonać kolejne etapy, a dorosły tylko je wspierać i wspomagać.