Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

  • Mikołajki
  • Choinka
  • Dzień Rodziny
  • Dzień Dziecka
  • Pożegnanie 6-latków
  • Konkursy (plastyczne, muzyczne, sportowe)
  • Wydatki gospodarcze (remonty)

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodniczący: p. Artur Kowalczyk 

Wiceprzewodnicząca: p. Marta Poświątna 

Sekretarz: p. Marzena Siwek 

Skarbnik: p. Anna Żabicka 

Komisja Rewizyjna: p. Katarzyna Madejska 

                                           p. Ewa Kalisz 

                                           p. Ewa Tylman