Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

  • Mikołajki
  • Choinka
  • Dzień Rodziny
  • Dzień Dziecka
  • Pożegnanie 6-latków
  • Konkursy (plastyczne, muzyczne, sportowe)
  • Wydatki gospodarcze (remonty)

 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą  o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. Niniejszym informujemy, że  w obecnym roku szkolnym opłata roczna na Radę Rodziców wynosi

90 zł na I dziecko i 45 zł na II dziecko.

Składkę należy wpłacić na konto Rady Rodziców.

Podlasko  - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

 36 8099 0004 0016 0658 2000 0010

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22:

Przewodniczący: Marta Majdańska

Wiceprzewodniczący: Justyna Bołdak

Sekretarz: Małgorzata Klepacka

Skarbnik: Marek Gryko

Komisja Rewizyjna:

  • Katarzyna Gryko
  • Agnieszka Paździecka
  • Magdalena Zdrodowska