Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

9Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" 

w Białymstoku. Rada zebrane od rodziców składki przeznacza na organizację następujących uroczystości,

w których uczestniczą dzieci w przedszkolu: 

  • Mikołajki
  • Choinka
  • Dzień Rodziny
  • Dzień Dziecka
  • Pożegnanie 6-latków
  • Konkursy (plastyczne, muzyczne, sportowe)
  • Wydatki gospodarcze (remonty)

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący: p. Małgorzata Michalewicz

Wiceprzewodniczący: p. Małgorzata Piasecka - Pawłowicz

Sekretarz: p. Marzena Siwek

Skarbnik: p. Anna Żabicka

Komisja Rewizyjna: p. Agata Tyniewicka

                                           p. Justyna Rytel

                                           p. Agnieszka Przeździecka