Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

DRODZY  RODZICE!

Od dnia 24.02.2021r. (środa) do 05.03.2021r. godz. 15.00r. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski i oświadczenia o przyjęcia dziecka do przedszkola można:

  1. wydrukowane, pobrać w przedszkolu – przy głównym wejściu do przedszkola od ul. Pułaskiego;
  2. pobrać ze strony internetowej przedszkola https://www.bajkowemiasteczko.bialystok.pl/
  3. pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
  4. wypełnić w formie elektronicznej na stronie bialystok.formico.pl

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami i zaświadczeniami należy w wersji papierowej dostarczyć do placówki pierwszego wyboru – wrzucić do urny znajdującej się przy głównym wejściu od ul. Pułaskiego.

UWAGA!  Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 85 66 33 445.

Serdecznie zapraszamy 

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjecie do przedszkola oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oswiadczenie o zatrudnieniu nauce w trybie stacjonarnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego prowadzeniu pozaralicznej dzialalnosci gospodarczej

Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata

Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oswiadczenie o rodzenstwie

Oswiadczenie o niepelnosprawnosci

Oswiadczenie o pieczy zastepczej

 

 

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice, zbliża się termin rekrutacji do placówek oświatowych w Białymstoku.

Prosimy wszystkich Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację w naszej placówce o podpisanie "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" do 17.02.2021r. (środa).

Deklaracje znajdują się przy każdych z drzwi wejściowych do budynku.

Wypełniony dokument obowiązkowo proszę wrzucić do urny przy głównym

wejściu od ul. Pułaskiego.

Prosimy o nieprzekazywanie deklaracji pracownikom przedszkola.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo w linku poniżej.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0"