Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

            Biblioteka jest jedną z form realizacji programu "Mały czytelnik". Założycielkami były nauczycielki:

Krystyna Grochulska i Ewa Sobotko. Obecnie prowadzą ją Joanna Bogus, Ewa Sobotko oraz Marta Jankowska.

Pragniemy wspomagać rodziców w rozwijaniu dzieci w sferze emocjonalnej oraz umysłowej.

 

            Mądre książki są nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania

dobra od zła, zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych czynów. Wspólnie spędzony z dzieckiem czas

zaowocuje wzmocnieniem więzi emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa jakże ważnych dla rozwoju dzieci,

poszerzy wiedzę o otaczającym świecie, pobudzi wyobraźnię.

            Biblioteka oferuje książki dla dzieci i rodziców. W jej zasobach znajduje się ponad 400 książek. Dzięki

sponsorom i rodzicom księgozbiór jest systematycznie wzbogacany o nowe, wartościowe pozycje.

            Podsumowaniem corocznej działalności jest „Tydzień głośnego czytania dzieciom" oraz branie udziału

w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Książki czytane są przez znane w środowisku osoby, rodziców czy też

nauczycieli. Pod koniec roku odbywa się nagradzanie czytelników, którzy przeczytali najwięcej książek.

            Dzięki tym działaniom książka kojarzyć się będzie dzieciom z radością i bezpieczeństwem, z porą dokonywania

odkryć, przeżywania tajemnic i wzruszeń.

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE W PRZEDSZKOLNEJ BIBLIOTECE, ZAPRASZAMY!!!