Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi

"Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku wybrała spośród członków

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Marta Majdańska

Wiceprzewodnicząca - Justyna Bołdak

Skarbnik - Małgorzata Klepacka

Sekretarz - Marek Gryko

Komisja Rewizyjna - Katarzyna Gryko

                                                - Agnieszka Przeździecka

                                                - Magdalena Zdrodowska

 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą  o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. Niniejszym informujemy, że  w obecnym roku szkolnym opłata roczna na Radę Rodziców wynosi

90 zł na I dziecko i 45 zł na II dziecko.

Składkę należy wpłacić na konto Rady Rodziców.

Podlasko  - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

 36 8099 0004 0016 0658 2000 0010

Dziękujemy