Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Nasza grupa realizuje innowację pedagogiczną „Play with English Everyday”, która ma na celu umożliwienie dzieciom dobrowolnego i częstego kontaktu z językiem angielskim. Dzieci każdego dnia uczestniczą w zabawach prowadzonych w tym języku. Poznają słownictwo, zwroty, rymowanki, piosenki. Właściwie reaguje na proste polecenia i komunikaty.  Dodatkowo wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary w możliwości językowe.

 

 

W naszej grupie realizujemy również program zajęć badawczych „Maluch eksperymentuje”.  Udział w cyklicznych zajęciach badawczych pozwala naszym przedszkolakom lepiej poznać otaczającą je rzeczywistość. Dzieci doświadczając wszystkimi zmysłami, ucząc się poprzez działanie zbierają własne doświadczenia.

Cele programu:

 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania, tworzenia.
 • Rozwijanie wyobraźni i dociekliwości, zaciekawienia, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań otaczającym światem.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka, dostosowanie poziomu osiąganej wiedzy do ich możliwości.
 • Uczenie samodzielności w wykonywaniu zadań.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Autorki programu:

Katarzyna Chlabicz

Agnieszka Niemyjska

 

 

Bierzemy też udział w ogólnopolskim programie "Dzieciaki Mleczaki", który powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka.

Cele projektu:

 • Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Przekazanie dzieciom wiedzy na temat jakości produktów mlecznych.
 • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.
 • Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

                                 ELFY 4-LATKI

 

                                  Jestem duży, byłem mały.

                          Wróżki w Elfa mnie zaczarowały.

                     I urosły moje nóżki i urosły moje ręce.

                              Czego chcieć od Elfa więcej?

                                    Jesteśmy małe Elfiki,

                                Już umiemy zapiąć guziki,

                                                                                 Lubimy śpiewać, tańczyć, malować,

                                                                           Pod listek łopianu możemy się schować.