Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Zajęcia w Ramach Innowacji Pedagogicznej „Play With English Everyday”

Innowacja ma na celu umożliwienie dzieciom dobrowolnego i częstego kontaktu z językiem angielskim, poznawanie nowych słów i zwrotów, piosenek i literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań tym językiem. Dzieci na co dzień „otoczone” są językiem obcym poprzez uczestniczenie w zabawach prowadzonych w tym języku, poprzez słuchanie, opowiadań, rymowanek, oglądanie bajek. Dzieci „osłuchują się” z prawidłową wymową i brzmieniem słów poprzez stosowanie przez nauczyciela języka angielskiego w różnych sytuacjach życia codziennego.

 

Koło Badawcze „Klub Ciekawskich Mrówek”

W czasie zajęć dzieci biorą udział w zabawach badawczych – eksperymentują, doświadczają, obserwują zmiany zachodzące w świecie przyrody, fizyki i chemii. W sposób aktywny zdobywają wiedzę, uczą się wyciągać wnioski, rozwijają umiejętność myślenia krytycznego i przyczynowo- skutkowego. Podczas zajęć dzieci nie tylko doskonale się bawią, ale również rozwijają i realizują zainteresowania światem nauki.

 

Koło Sportowe

Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na podwórku przedszkolnym. Podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych dzieci rozwijają sprawność ruchową i predyspozycje sportowe oraz wzmacniają kondycję fizyczną. Zajęcia z koła sportowego mają na celu również propagowanie zdrowego stylu życia i spełnianie naturalnej potrzeby dzieci jaką jest aktywność fizyczna.

 

Koło Gier Planszowych

Podczas spotkań dzieci poznają nowe gry, uczą się zasad obowiązujących podczas rozgrywek, współpracy, zdrowej rywalizacji, czyli właściwej reakcji i na wygraną i przegraną. Gry planszowe umożliwiają wybór i realizacje własnej strategii, zaskakują, wciągają, pozwalają na żywą interakcję ze współzawodnikami, ale także odprężają, przynoszą wiele radości. Uczą logicznego myślenia i przewidywania ruchów przeciwnika oraz stanowią doskonałe narzędzie motywujące do pracy. A przede wszystkim świetnie się bawimy.

 

Koło Origami „Mrówkowe Origami”

Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej. Origami wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonanie poszczególnych czynności w ściśle określonej kolejności, ma to wpływ na naukę logicznego myślenia.

 

Chór

Podczas zajęć z chóru dzieci uczą się wspólnie śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru. Zajęcia mają na celu rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej. Ponadto wspólne śpiewanie rozwija muzykalność, umiejętność czystego śpiewu jak również uczy odpowiedniej emisji głosu i oddechu. Zajęcia pozytywnie wpływają ma wzmacnianie koncentracji u dzieci i dają możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych.

MRÓWECZKI 6-LATKI

 

  Nasza grupa - mądre główki,

 Pracowite są z nas mrówki.

 Chociaż nieraz napsocimy

 To i uczyć się lubimy.

Wspólnie się bawimy, jemy,

Jakie są zasady wiemy.