Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

 

        W Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”

w Białymstoku jest realizowany projekt unijny pt. „Planeta Marzeń” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

        Celem projektu jest dostosowanie pomieszczenia na Salę Doświadczania Świata do potrzeb

dzieci niepełnosprawnych oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące

szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów dla 24 – dzieci. A także podniesienie

kwalifikacji zawodowychnauczycieli – specjalistów.

 

Projekt pt. „Planeta Marzeń, jest realizowany w okresie o 01.08.2019r. – 31.07.2020r.

 

Zdjęcia z projektu umieszczone są w zakładce galeria - uroczystości/wydarzenia