Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 załączniki:
 
Zmiana w prowadzonym postępowaniu przetargowym sygn.: ZP-2/PS32/18 z załącznikami:
ODPOWIEDŹ NA PRZESŁANE PYTANIE 
załącznik:
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
załączniki:
 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 "Zakup i dostawa artykułów spożywczych"

    sygn.: ZP-2/PS32/18

  termin składania ofert: 13.07.2018 godz. 08:29

                  

                      załącznik wartościowy w wersji EXCEL możliwy do przesłania drogą elektroniczną

załącznikifiles/4b.-zestawienie---cz.-I.pdf

files/4b.-zestawienie---cz.-II.pdf

files/4c.-Oświadczenie---ZP-2_PS32_18.pdf

files/4a.-Formularz-ofertowy---ZP-2_PS32_18.pdf

files/1.-SIWZ---ZP-2_PS32_18.pdf

files/4d.-Istotne-postanowienia-umowy---ZP-2_PS32_18.pdf

files/4e.-Oświadczenie-o-wycofaniu-oferty---ZP-2_PS32_18.pdf

 

 

link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=44850fc1-df6b-46b0-8aed-e379e6e3320f 

Przetarg nieograniczony 

 "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki przedszkolnej"

     sygn.: ZP-4/PS32/18

  termin składania ofert: 21.12.2018 godz. 08:30

załączniki (SIWZ, Istotne postanowienia umowy, zestawienie ilościowe do formularza ofertowego, Oświadczenie, Formularz_ofertowy):

Dokumenty

link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff62733b-040e-4d8e-a714-da99005b8d94  

 

Informacja z otwarcia ofert - link

Zawiadomienie o wyborze ofert - link

 

 Zmiany w prowadzonym postępowaniu przetargowym:

  "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki przedszkolnej"

 

 nowy terminu złożenia ofert: 10.01.2018 r. do godz.: 12:30

 

załączniki:

6a. ZMIANY SIWZ - ZP-2_PS32_17.pdf

7. ZMIANA - zestawienie ilościowe do formularza ofertowego - ZP-2_PS32_17.xlsx

 

 

link: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/73289a89-6e57-4daa-80c3-bee55837846d