Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

  

W roku szkolnym 2018/2019 swoją działalność rozpoczęło koło badawczo - przyrodnicze MALI ODKRYWCY.

Realizuje ono program "Mali Odkrywcy". Tematy spotkań dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych

i mają związek z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie.

            Zajęcia mają charakter badawczy, w ich trakcie dzieci poprzez zabawę uczą się i poszerzają swoją wiedzę, zaspokajając ciekawość otaczającym światem. Podejmują próby samodzielnego wykonywania zadań.

            W swoich działaniach wykorzystujemy lupy, gogle, sznurki,  centymetry krawieckie, barwniki spożywcze oraz wiele innych artykułów i produków użytku codziennego, dających namiastkę pracy badacza - naukowca.

 

 

            Taniec ludowy jest ciekawą formą pracy z dziećmi.

Poprzez swoją prostotę, a jednocześnie żywiołowość, dostojność,

wesołość, fantazję jest nośnikiem głębszych treści m.in. patriotycznych.

Koło ludowe realizuje program "Podlasiaczki z Pułaskiego"

obejmujący naukę tańców ludowych: regionalnych i narodowych

polskich dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

W tym roku szkolnym na Koło tańca ludowego uczeszczają dzieci z grupy X. Przygotowujemy nastepujące tańce:

- Kozierajka

- Szot

- Krakowiak Podlask

- Maja Maryneczka

Prowadzące koło:

Walentyna Wądołkowska

Ewa Sobotko

Anna Kłusewicz

Tańce w wykonaniu "Podlasiaczków z Pułaskiego"

Taniec 1

Taniec 2

   W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu rozpoczęło swoją działalność

Przedszkolne Koło Gier Planszowych. Realizuje program "Bajkowy świat gier planszowych".

W związku z nastaniem pandemii, Koło Gier Planszowych funkcjonuje nadal, lecz przybrało inną formę.

Spotykamy się z dziećmi tylko z jednej grupy 5 i 6 - latków, które wyjątkowo

interesują się graniem w różnego rodzju gry.

 

 

Koło origami realizuje program "Bajkowy świat origami".

ORIGAMI w Japonii to tradycyjna sztuka składania

papieru. Jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój

dziecka. Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować,

odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci.

Stosowanie na zajęciach sztuki origami, a w szczególności origami płaskiego z koła, kwadratu i trójkąta pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej,

dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka,

nie hamuje jego działania, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny.

Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.

 

Koło sportowe prowadzone jest w grupie sześciolatków raz na dwa tygodnie na dużej sali gimnastycznej lub na placu przedszolnym (przy sprzyjających warunkach pogodowych). Koło to propaguje zdrowy styl życia i rozwija sprawność ruchową oraz podnosi wydajność organizmu dziecka.

Zabawy i ćwiczenia, które wykonują dzieci są dla nich radosnym i  spontanicznym działaniem. Korzystanie z różnego rodzaju sprzętów pomaga rozwijać predyspozycje sportowe.

Prowadzenie koła sportowego ma na celu upowszechnienie sportu, rekreacji i  aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, stwarza okazje edukacyjne umożliwiające wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, kształtuje postawy i nawyki higieniczno – zdrowotne, wdraża do zdrowego stylu życia oraz umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, słońce, przestrzeń.

W naszym przedszkolu religię katolicką prowadzi Pani Beata Truchanowicz,

natomiast religię prawosławną Pani Ewa Masajło.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci 5-6 letnich, trwają 30 minut

i są prowadzone w grupach przedszkolnych.

Nauczanie religii dzieci odwołuje się przede wszystkim do katechezy

i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym.

            W naszym przedszkolu lektorem języka angielskiego jest Pani

Justyna Łuniewska-Palhan. Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej

od 3-latków do 6-latków. Nauczycielka pracuje na dwóch programach

Musical English oraz Musical Babies.