Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

     Koło "Zabawa i Ruch" to zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe skierowane do grupy dzieci pięcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Głównym celem jest zaspokojenie dziecięcej potrzeby ruchu i zabawy.

Prowadzące:

Krystyna Grochulska

Anna Zalesko

 

  W roku szkolnym 2018/2019 swoją działalność rozpoczęło koło badawczo - przyrodnicze MALI ODKRYWCY.

Zajęcia skierowane są do dzieci wykazujących dużą ciekawość poznawczą i chęć poszerzenia swojej wiedzy. Mają one charakter badawczy, w ich trakcie dzieci poprzez zabawę uczą się i poszerzają swoją wiedzę, zaspokajając ciekawość otaczającym światem. Podejmują próby samodzielnego wykonywania zadań.

W roku szkolnym 2021/22 koło skierowane sa do dzieci 5 - letnich. Odbywa się poprzez realizacje dwóch oddzielnych programów: Koła Badawczego i  Koła Badawczo - Przyrodniczego.

 

 

Celem spotkań jest:

  • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
  • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania, tworzenia.
  • Rozwijanie wyobraźni i dociekliwości, zaciekawienia, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań otaczającym światem.
  • Rozwijanie umiejętności stawiania pytań badawczych.
  • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka, dostosowanie poziomu osiąganej wiedzy do ich możliwości.
  • Uczenie planowania czynności, systematyczności i samodzielności w wykonywaniu zadań.
  • Wzbudzenie pozytywnej, wewnętrznej motywacji, która dotyczy wszystkich sfer rozwoju: poznawczej, społecznej, moralnej, emocjonalnej. 

Prowadzące

Koło Badawcze:

Katarzyna Chlabicz

Wioleta Kozakiewicz

Agnieszka Niemyjska

Natalia Gałązka

Koło Badawczo - Przyrodnicze:

Ewelina Dąbrowa

Sylwia Gardocka

 

            Taniec ludowy jest ciekawą formą pracy z dziećmi.

Poprzez swoją prostotę, a jednocześnie żywiołowość, dostojność,

wesołość, fantazję jest nośnikiem głębszych treści m.in. patriotycznych.

Koło ludowe realizuje program "Podlasiaczki z Pułaskiego"

obejmujący naukę tańców ludowych: regionalnych i narodowych

polskich dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 Przygotowujemy nastepujące tańce:

- Kozierajka

- Szot

- Krakowiak Podlaski

- Maja Maryneczka

Prowadzące koło:

Walentyna Wądołkowska

Edyta Danowska

Ewa Sobotko

Anna Kłusewicz

 

 

   W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu rozpoczęło swoją działalność

Przedszkolne Koło Gier Planszowych. Realizuje program "Bajkowy świat gier planszowych".

W związku z nastaniem pandemii, Koło Gier Planszowych funkcjonuje nadal, lecz przybrało inną formę.

Spotykamy się z dziećmi tylko z jednej grupy 5 i 6 - latków, które wyjątkowo

interesują się graniem w różnego rodzaju gry.

 

W naszym przedszkolu religię katolicką prowadzi Pani Beata Truchanowicz,

natomiast religię prawosławną Pani Ewa Masajło.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci 5-6 letnich, trwają 30 minut

i są prowadzone w grupach przedszkolnych.

Nauczanie religii dzieci odwołuje się przede wszystkim do katechezy

i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym.

            W naszym przedszkolu lektorkami języka angielskiego są: Pani Martyna Ostrowska, Pani

Justyna Łuniewska-Palhan i Pani Anna Kłusewicz. Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej

od 3-latków do 6-latków. Nauczycielki pracują na dwóch programach

Musical English oraz Musical Babies.