Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

            W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu rozpoczęło swoją

działalność Przedszkolne Koło Gier Planszowych. W obecnym czasie

zauważa się powrót do gier planszowych, które mają wielu zwolenników. 

W trakcie wspólnego spędzania czasu dzieci rozwijają umiejętności

interpersonalne, uczą się wspólnego grania współdziałania, uczą przestrzegania

reguł (regulamin) oraz przewidywania i podejmowania decyzji.

Koło origami istnieje od 4 lat. Zajęcia odbywają się raz

na 2 tygodnie i trwają 60 min. ORIGAMI w Japonii

to tradycyjna sztuka składania papieru. Jest ciekawą metodą,

narzędziem wspierającym rozwój dziecka. Zajęcia koła origami

mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności

i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami,

 Koło plastyczne "Kredkolandia" pracuje od października

2004 r. Obecnie liczy około 20 osób, są to dzieci 5, 6-letnie. 

Nasze spotkania odbywają się w specjalnie przygotowanej sali

plastycznej raz na dwa tygodnie. Na zajęciach rozwijamy

zdolności twórcze dziecka w zakresie plastyki, kształtujemy

poczucia piękna, smaku artystycznego i wyobraźni, a jednocześnie

zaznajamiamy dzieci z podstawowymi wiadomościami o sztuce

           Koło teatralne w naszym przedszkolu rozpoczęło swoją działalność

01.10.2004r. Uczestniczą w nim dzieci 5-6 letnie. Zajęcia odbywają się raz

w tygodniu i trwają 1 godzinę. W czasie zajęć dzieci mogą rozwijać własne

zainteresowania, kształcić wyobraźnię, wyzwalać w sobie aktywność twórczą,

stawać się otwartymi na świat i ludzi, wyrażać różnorodne emocje,

            Zajęcia informatyczne w naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie

w grupach 3,4 i 5-latków. Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Sokólska raz w tygodniu.

Dla dzieci młodszych trwają one 15 minut, natomiast dla dzieci starszychzajęcia

informatyczne prowadzone są przez 30 minut.  Zajęcia mają służyć przybliżeniu dzieciom

            W naszym przedszkolu rytmikę prowadzi Pani Anna Kłusewicz. Zajęcia

odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej od 3-latków do 6-latków.

Zajęcia w młodszych grupach trwają 15 minut, a w grupach starszych 30 minut.

            Rytmika to zajęcia umuzykalniające pełne zabaw ruchowych, tańca

i śpiewu, które wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Różnorodne ćwiczenia

Więcej artykułów…