Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

            W naszym przedszkolu lektorem języka angielskiego jest Pani

Justyna Łuniewska-Palhan. Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej

od 3-latków do 6-latków. Nauczycielka pracuje na dwóch programach

Musical English oraz Musical Babies.

 

Angielski dla dzieci 3 i 4 letnich

            Zajęcia dla dzieci 3 i 4 letnich trwają 15 minut raz w tygodniu. Dzieci uczą się języka poprzez zabawy

językowe, poznają wierszyki, wyliczanki, rymowanki, śpiewają piosenki. Maluszki osłuchują się z językiem

angielskim w sposób naturalny podczas wspólnych zabaw z nauczycielem.

            Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego,

a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem. Dzieci najpierw zaczynają rozumieć to co słyszą,

wykonują polecenia nauczyciela, a następnie powoli zaczynają mówić pojedynczymi wyrazami bądź krótkimi

zdaniami po angielsku.

 

Angielski dla dzieci 5 i 6 letnich

            Zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich trwają 30 minut raz w tygodniu. Dzieci uczą się języka w blokach tematycznych

np. kolory, liczby, zwierzęta, owoce itd.. Dzieci słuchają angielskich opowiadań, uczą się piosenek. Uczą się wierszyków,

piosenek, dzięki którym język szybciej jest zapamiętywany. Słuchają bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela,

oglądają krótkie filmy z sympatycznymi i śmiesznymi bohaterami. Kreatywne gry i zabawy doskonalą i rozwijają

ich umiejętności językowe. Dzięki temu panuje wesoła i przyjazna atmosfera, a dzieci traktują zajęcia jako przyjemność,

a nie naukę i pracę.

Programy:

            Musical English i Musical Babies to programy nauki języka angielskiego dla dzieci, stworzone przez

Annę Rattenbury, z wykształcenia filologa i metodyka, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego

- zarówno dzieci, jak i dorosłych. Oba programy opierają się na przekazywaniu dzieciom wiedzy przy wykorzystaniu

muzyki, rytmiki i ruchu. Dzieci poznają słówka zawarte w piosenkach poprzez czynności, jakie wykonują podczas

śpiewania, a powtarzane słowa skutecznie utrwalają się w ich pamięci.

 

Cele zajęć:

       Celem zajęć jest nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz także poznanie słów, zwrotów,

rymowanek i piosenek angielskich. Realizowany podczas zajęć dla dzieci materiał podzielony został na bloki tematyczne

(np. kolory, zwierzęta domowe itp.), pozwalające także na rozwijanie wszechstronnych umiejętności z innych dziecin,

które nie są bezpośrednio związane z nauką języka obcego. Dzięki „kontrolowanej” zabawie twórczej, dzieci uczą się,

nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

 

        Bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych w postaci planszy Musical English, kart

obrazkowych (Flash Cards), domina, puzzli, Mat Edukacyjnych Musical English oraz tzw. Story Boards (planszy

z opowiadaniami) etc. jest wykorzystywana na każdych zajęciach dla dzieci. Ponadto wszystkie dzieci otrzymują Karty

Pracy Musical Babies (5-latki) lub Musical English (6-latki), które umożliwiają także ćwiczenie innych zdolności,

m.in. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru etc.