Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

            Zajęcia informatyczne w naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie

w grupach 3,4 i 5-latków. Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Sokólska raz w tygodniu.

Dla dzieci młodszych trwają one 15 minut, natomiast dla dzieci starszych zajęcia

informatyczne prowadzone są przez 30 minut.  Zajęcia mają służyć przybliżeniu dzieciom

w przedszkolu technologii informatycznych. W czasie zajęć chcemy uświadomić dzieciom,

że komputer nie służy tylko do grania, ale jest bardzo użyteczny w wielu dziedzinach życia.

Ważne jest, aby pierwsze kontakty dzieci z komputerem były prawidłowe, a dzieci wiedziały, że komputer to nie tylko

zabawka - ale przede wszystkim środek do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Chcemy wdrożyć dzieci do przestrzegania

zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera.