Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

Matematyka dla dzieci w wieku przedszkolnym może być ciekawa, łatwa oraz postrzegana jako zabawa. Najważniejszy jest  jednak sposób, w jaki zostanie to zrobione.

Metody podające nie sprawdzają się dla dzieci w tym wieku, na tym etapie edukacji najważniejsze jest doświadczanie. Dziecko uczy się w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte.

Założeniem tego koła jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć będziemy rozwijać podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Prowadzące:
Wiktoria Woźniewska
Dominika Potocka
Ewelina Dąbrowa
Ewa Tawrel