Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Koło origami istnieje od 4 lat. Zajęcia odbywają się raz

na 2 tygodnie i trwają 60 min. ORIGAMI w Japonii

to tradycyjna sztuka składania papieru. Jest ciekawą metodą,

narzędziem wspierającym rozwój dziecka. Zajęcia koła origami

mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności

i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami,

a w szczególności origami płaskiego z koła, kwadratu i trójkąta pomaga stworzyć atmosferę aktywności

twórczej, dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci bez względu

na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka, nie hamuje jego działania,

zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Cieszy się ona dużym

zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.

 

Prowadzące: mgr Ewa Korecka

                            mgr Urszula Oracz

                            mgr Anna Kłusewicz

                            mgr Ewa Tawrel