Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

 Koło plastyczne "Kredkolandia" pracuje od października

2004 r. Realizuje program " Bliżej plastyki". Obecnie liczy

około 20 osób, są to dzieci 5, 6-letnie. Nasze spotkania odbywają

się w specjalnie przygotowanej sali plastycznej raz na dwa tygodnie.

Na zajęciach rozwijamy zdolności twórcze dziecka

w zakresie plastyki, kształtujemy poczucia piękna, smaku

artystycznego i wyobraźni, a jednocześnie zaznajamiamy dzieci

z podstawowymi wiadomościami o sztuce

plastycznej i jej niektórymi twórcami. Staramy się rozbudzać ciekawość i zainteresowanie istniejącym światem,

wytwarzamy emocjonalny nastrój do twórczej pracy, akceptujmy oryginalność w każdej pracy plastycznej.

Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne: rysunkowe, malarskie, graficzne i rzeźbiarskie. Mają kontakt

z kredkami, farbami, gliną, tuszem i innymi materiałami plastycznymi. Tak różnorodne materiały tworzą

warunki do aktywności twórczej.

            By dziecięca wiedza o plastyce była pełniejsza i bardziej precyzyjna organizujemy zajęcia w trakcie których

dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełami i ich twórcami. Są to wycieczki plenerowe, oglądanie zabytków,

wystawy obrazów i rzeźb. Kilkakrotnie odwiedzaliśmy Galerię im. Slendzińskich i Muzeum Rzeźby A. Karnego.

Dzieci miały możliwość zwiedzania i tworzenia prac plastycznych różnorodnymi technikami, a także rzeźbienia w glinie.

Dzieci z „Kredkolandii” biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych w białostockich przedszkolach. Otrzymały

wiele nagród i wyróżnień.

            Działalność koła plastycznego to nie tylko poznawanie technik plastycznych i ich odtwarzanie podczas zajęć

w przedszkolu ale także doświadczanie świata poprzez korzystanie z oferty edukacyjnej na terenie naszego miasta. W tym

roku nasze uzdolnione plastycznie przedszkolaki uczestniczą w cyklu zajęć interaktywnych w Muzeum Podlaskim.

"Gra w kolory", "Jak powstaje portret?", "Cztery pory roku w pejzażu" to tylko niektóre z tematów jakie oferuje placówka,

podczas których dzieci np. dowiadują się jak powstają kolory, czy mają one temperaturę , poznają typy portretów oraz

sposoby i portretowania postaci, poznają również historię białostockiego Ratusza, jak i zwiedzają wystawy stałe i czasowe. 

 

Opiekunami są : mgr Edyta Świzik-Czajkowska

                               mgr Barbara Hordyjewicz

                               mgr Magdalena Truskowska - Łapińska

                               mgr Joanna Szerszeń

                               mgr Jolanta Rutkowska