Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

 Koło plastyczne "Kredkolandia" pracuje od października

2004 r. Realizuje program " Bliżej plastyki".

Na zajęciach rozwijamy zdolności twórcze dziecka

w zakresie plastyki, kształtujemy poczucia piękna, smaku

artystycznego i wyobraźni, a jednocześnie zaznajamiamy dzieci

z podstawowymi wiadomościami o sztuce

plastycznej i jej niektórymi twórcami. Staramy się rozbudzać ciekawość i zainteresowanie istniejącym światem,

wytwarzamy emocjonalny nastrój do twórczej pracy, akceptujmy oryginalność w każdej pracy plastycznej.

Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne: rysunkowe, malarskie, graficzne i rzeźbiarskie. Mają kontakt

z kredkami, farbami, gliną, tuszem i innymi materiałami plastycznymi. Tak różnorodne materiały tworzą

warunki do aktywności twórczej.

         Dzieci z „Kredkolandii” biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych w białostockich przedszkolach.

Otrzymały wiele nagród i wyróżnień.