Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Koło sportowe prowadzone jest w grupie sześciolatków raz na dwa tygodnie na dużej sali gimnastycznej lub na placu przedszolnym (przy sprzyjających warunkach pogodowych). Koło to propaguje zdrowy styl życia i rozwija sprawność ruchową oraz podnosi wydajność organizmu dziecka.

Zabawy i ćwiczenia, które wykonują dzieci są dla nich radosnym i  spontanicznym działaniem. Korzystanie z różnego rodzaju sprzętów pomaga rozwijać predyspozycje sportowe.

Prowadzenie koła sportowego ma na celu upowszechnienie sportu, rekreacji i  aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, stwarza okazje edukacyjne umożliwiające wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, kształtuje postawy i nawyki higieniczno – zdrowotne, wdraża do zdrowego stylu życia oraz umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, słońce, przestrzeń.