Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Zajęcia terapeutyczne są prowadzone w ramach pomocy

psychologiczno - pedagogicznej. Uczestniczą w nich dzieci

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Spotkania

odbywają się co dwa tygodnie w środy w dwóch grupach.

 

 

 

Zajęcia prowadzą nauczycielki z oddziału specjalnego:

           - Krystyna Grochulska

           - Anna Zalesko,

i nauczyciele wspomagający z oddziałów integracyjnych:

       - Ewelina Dąbrowa

       - Agnieszka Niemyjska

       - Urszula Oracz

       - Ewa Tawrel.

 

Celem spotkań jest:

- integracja dzieci

- nauka zachowań społecznych

- doskonalenie samodzielności

- kształtowanie  świadomości własnego ciała i orientacji przestrzennej

- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw ruchowych, muzyczno - rytmicznych oraz dydaktycznych.