Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

W naszym przedszkolu religię katolicką prowadzi Pani Beata Truchanowicz,

natomiast religię prawosławną Pani Ewa Masajło.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci 5-6 letnich, trwają 30 minut

i są prowadzone w grupach przedszkolnych.

Nauczanie religii dzieci odwołuje się przede wszystkim do katechezy

i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym.

Katecheza przedszkolna ubogaca wychowanie religijne dziecka i uzupełnia je, należy jednak pamiętać, że w tym

wieku jest ono ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym.

        Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych  i zatwierdzonych przez właściwe władze

kościołów i innych związków wyznaniowych.