Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

            W naszym przedszkolu rytmikę prowadzi Pani Anna Kłusewicz. Zajęcia

odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej od 3-latków do 6-latków.

Zajęcia w młodszych grupach trwają 15 minut, a w grupach starszych 30 minut.

            Rytmika to zajęcia umuzykalniające pełne zabaw ruchowych, tańca

i śpiewu, które wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Różnorodne ćwiczenia

uwrażliwiają dzieci na muzykę i takie jej elementy jak rytm, barwę, tempo,

agogikę, kształtują ich słuch muzyczny i poczucie rytmu. Ponadto dzięki tym zajęciom dzieci mają okazję, by

uaktywnić swój organizm, utrzymywać właściwą postawę ciała, uczyć się estetycznego poruszania się, ale też

kształtują swoją wyobraźnię,spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, a dzięki wspólnym zabawom uczą się współpracy

z innymi dziećmi i funkcjonowania w grupie.

            Wykorzystywany na zajęciach repertuar ćwiczeń i zabaw daje dzieciom w każdym wieku możliwość rozwijania ich

twórczej inwencji. Dlatego też organizując zajęcia duży nacisk kładzie się na improwizacje ruchowe, głosowe i te wykonywane

przez dzieci na instrumentach.

            Przyjazna atmosfera podczas lekcji rytmiki pomaga dzieciom swobodnie przeżywać i wyrażać muzykę, co pozwala

zaspokajać wrodzoną im potrzebę ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych.

          W trakcie zajęć dzieci bawią się przy akompaniamencie pianina, słuchają muzyki poważnej i nowoczesnej, grają na

instrumentach perkusyjnych, śpiewają piosenki, bawią się piłeczkami, obręczami, woreczkami, pałeczkami, gazetami,

chustami. Uczą się tańców ludowych, nowoczesnych, jak również uczą się realizacji ruchowych utworów muzycznych

z kręgu muzyki poważnej.